Det et etter min mening et merkelig fenomen at dere kun viser hele kroner i  app'en..! 🤨 

Det må da være mulig å vise de riktige summene med desimaler, det er det vel plass til?!