Når jeg nå har flyttet boliglånet mitt, så trenger jeg ikke lenger å se menyen for nettopp å flytte boliglånet mitt hit. Er det mulig at dere tar bort den menylinjen fra forsiden? Den er jo ikke lenger relevant. 
Når jeg nå har flyttet boliglånet mitt, så trenger jeg ikke lenger å se menyen for nettopp å flytte boliglånet mitt hit. Er det mulig at dere tar bort den menylinjen fra forsiden? Den er jo ikke lenger relevant.