Jeg ønsker mulighet for å skrive inn en kort tekst på overføring mellom egne konti. Det er dessuten ønskelig at teksten jeg brukes skal fanges opp av automatikken, slik at jeg etterhvert får kategorisert min bruk. Eventuelt at jeg selv kan legge inn, eller korrigere kategori. 

 

Årsaken til dette ønsket mitt er rett og slett at jeg bruker et kredittkort i hverdagen. Og for ikke å gå på en smell når kredittkortet skal betales, så overfører jeg penger fra min lønnskonto til en dedikert konto til kredittkortet. Disse interne transaksjonene kunne det vært greit å kategorisert.