Hvordan ser du best, hva pengerne dine er brukt på? 

En versjon 1.0 av Pengebruk er på trapperne i Bulder Appen, men vi vil gjerne diskutere med dere, hvordan første versjon skal bli. Kom derfor gjerne med kommentarer til hvordan det kan bli ennå bedre.

Der er planlagt mye gøy ut over pengebruks visningen som gjør det nemmere for deg og planlegge din økonomi ved og se frem i tiden med "Status", grafer og mye annet der stadig er hemmelig. 

Men the big question - hva ville dere ha valgt og hvorfor? Hvilke andre funksjonaliteter er vigtig under pengebruk?

Søjler
Søjler
Tekst
Tekst