Jeg liker oppdateringen av betalingsfunksjonen. Det ble lettere å skrive inn/velge konto for mottaker. Jeg skulle også gjerne sett muligheten til å lagre kontonummer med navn for de jeg regemessig betaler til.

Når det gjelder inntasting av melding for betalingen, virker det som den blir håndtert som KID-nummer, det vil si at alle bokstaver blir gjort til lower case, og alle mellomrom blir fjernet/endret til en bokstav. Dette gjør det vanskelig å skrive tydelige meldinger.

Inndata for melding blir tolket som KID-nummer.
Inndata for melding blir tolket som KID-nummer.
Device: Sony Xperia XZII, Android 10