Hoppla! Når jeg ser inne på Subscription og ser et abonnement jeg ikke helt forstår hva er, hadde det vært veldig kjekt å kunne se litt mer detaljer om betalingen enn hva som er synlig i "Last payments". 

Litt på si: det kunne også vært svært kjekt om dere var i stand til å fiske frem mer data om en faktura-betaling, f.eks. eRate under her er et selskap som bl.a. står for fakturering for mobilselskaper. Eventuelt at slike data er noe dere kunne plukket opp da jeg la inn fakturaen for denne betalingen, og på en eller annen måte latt meg lenke sammen de tingene. Typ "vi ser at mottaker er en tjenesteyter innen mobil. Er dette et 
(x) abonnement, 
( ) engangsbeløp 

tilknyttet
( ) <kategoriforslag>
( ) <kategoriforslag>

Kunne vært løst på et par-tre raske klikk! 😊