Kategorien Inntekter med tilhørende undergrupper finnes kun på iOS-plattform.

Mulighet for å legge inn profilbilde gis kun på iOS-plattform.

e-Faktura som ikke vises på Android-plattform blir vist på iOS-plattform