I appen, under 'Legg til lønn' så skal man velge dag i måneden man får lønn. Men hva med de, inkl. meg, som ikke har fast utbetalingsdato. Håper dere kan få til slik at man kan legge inn dager og ikke bare dato for utbetalilng av lønn.